Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Alejajca.pl

 Informacja o sklepie Alejajca.pl


Sklep internetowy działający pod adresem http://www.alejajca.pl prowadzony jest przez: BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA ul. Pogoria 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej pod numerem 14400/94. Nr NIP: 629-100-38-50, nr Regon: 272327747. Zwany dalej BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA  lub Sprzedawcą.

Ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu Alejajca.pl są przetwarzane przez BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA
 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Alejajca.pl
 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 Ceny

 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Alejajca.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Podatkowa Dokumentacja Zakupów

 • Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Alejajca.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu z podaniem nazwy firmy prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 • Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

Zamówienia

 • Sklep internetowy Alejajca.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym
 • Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Alejajca.pl kierowane przez BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę Alejajca.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny: 793-861-224 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@alejajca.pl.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 • Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "Zamówienie przekazane do realizacji", a w przypadku gdy wybrano sposób zapłaty opcję Przedpłata przelew lub Płatność on-line PayU za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

Czas realizacji zamówienia

 • Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 24 godzin w dni robocze.
 • W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.
 • Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 11:00 obsługujemy jeszcze tego samego dnia, gdy pozwalają na to wystarczające stany magazynowe.

Dostawa

 • Towar zamówiony w sklepie internetowym Alejajca.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej.
 • Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. Czas realizacji zamówienia - kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,
  2. Czas dostawy – do 2 dni roboczych.
 • Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem.

Sposoby płatności

 • Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  • W formie przedpłaty - przed wydaniem towaru klientowi:
   1. Przedpłata przelew - przelew na rachunek bankowy BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA:   

BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Pogoria 4
Konto PEKAO S.A.: 66 1950 0001 2006 0213 4736 0002

   1. Płatności on-line PayU.
  • W momencie odbioru towaru:
   1. Za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

Zwrot towaru przez konsumenta

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 • Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  1. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
  2. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 • W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 • BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 • Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Alejajca.pl

 • Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA.
 • Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe
 • Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny, który wysyła na adres sklep@alejajca.pl
 • Formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj
 • Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport
  1. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  2. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego produktu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
  3. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
  4. Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
 • Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży.
 • W przypadku ich braku BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA.
 • Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt Pocztą Polską – listem poleconym lub paczką ekonomiczną na adres BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Pogoria 4 – poniesione koszty zwrotu przesyłki zwracane są klientowi na wskazany rachunek bankowy  – po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawcę
  2. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

Warunki techniczne

 • Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie internetowym Alejajca.pl urządzenie komputerowe Klienta i oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:
  • Dla urządzeń typu desktop - komputery stacjonarne i laptopy:
   • System Operacyjny Windows XP z SP3 lub nowszy lub
   • system OS X 10.9 lub nowszy
   • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   • Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1280x720 pikseli,
   • minimalna głębia kolorów High color 16-bit (zalecana True color 24-bit lub większa).
  • Dla urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet:
   • Dowolne urządzenie z systemem Android 4.1.2 Jelly Bean, Windows Phone 8 i iOS 7, lub nowsze pozwalające na uruchomienie jednej z poniższych przeglądarek internetowych:
   • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   • Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 480x800 pikseli,
   • zalecana głębia kolorów True color 24-bit.
 • Kupujący informowany jest że strona http://alejajca.pl korzysta z plików cookies, więcej informacji znajduje się w naszej Polityce prywatności zamieszczonej na stronie sklepu Alejajca.pl

 
Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 • Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu Alejajca.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Postanowienia końcowe

 • Regulamin Sklepu Internetowego BOCHENEK ZBIGNIEW POKUSA nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu